پیام فرستادن
Shenzhen Xiangqian Electric Co., Ltd
شرکت
محصولات
کانکتور کابل ضد آب
کانکتور ضد آب پیچ
اتصال دوشاخه ضد آب
کانکتور ضد آب نوع T
کانکتور Y ضد آب
اتصال کابل Ebike
کانکتور الکترونیکی ضد آب
کانکتور ضد آب LED
کانکتور ضد آب نصب پانل
کانکتور زن نر ضد آب
کانکتور برق ضد آب
اتصالات کابل DC